Mange har fått med seg mobiliseringen for å sikre fortsatt kontinuitet av Inn på Tunet Norges tilbud «Sammen mot ensomhet – gården for glede og samhold» Siden den gang har Steinkjer24 har skrevet en fin artikkel om Vådal gård, Bente Droigk og Joar Vaadal og deres Inn på tunet-tilbud. Ekstra midler fra Helsedirektoratet og Steinkjer kommune, som bidrar med det de har reddet et minimumstilbud.