Åpne møteplasser, ferie- og fritidsaktiviteter støttet av Bufdir 2023

Her finner du løpende oversikt over alle våre flotte Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2023.

Tilbudene er støttet med midler gjennom Bufdir og de aktuelle kommunene.

🌻🌻

Hos oss kan alle mestre

Bufdir midler til ferie- og fritidsaktiviteter

IPT-gårdene tilbyr unike opplevelser

Våre gårder tilbyr rike og varierte ferie- og fritidsaktiviteter, åpne møteplasser til barn og ungdom. Aktiviteter på gård, i kontakt med dyr og trygge voksne, gir unike opplevelser, gode minner og mestringsopplevelser. Latter, glede og gode stunder sammen med andre bidrar til felleskap, samhold og nye vennskap.

Våre gårder har mye kompetanse, erfaring og ikke minst hjerterom, og er klare til å legge til rette for gode opplevelser og godt samhold. Vi er stole over å ha fått midler til mange gårder i samvirket vårt! 

Tilskuddsordningen fra Bufdir (Barne, ungdom og familiedirektoratet) skal bidra til at alle barn og unge skal ha mulighet til å oppleve mestring og delta i samfunnet. Det skal blant annet legges til rette for deltagelse i ferie og fritidsaktiviteter og utvikle åpne møteplasser. Tilbudet er gratis og er åpent for barn og unge, helt opp til 24 år. Mange av tilbudene vil være aktuelt for mange, og vi gjør en innsats for å nå dem som trenger det mest.
Gårdene er listet nedenfor og du kan lese mer om aktivitetetene til den enkelte går der info-folder ligger ferdig. Eller gå til gårdens presentasjonsside hos oss. Finn den enkelt her:

Oslo og Viken:

Kollerud gård – Aurskog Høland kommune  
The Funny Farm – Indre Østfold kommune –  åpen møteplass
Dillevik gård – Indre Østfold kommune –  aktiviteter vinter/vår 
Kastet gård – Indre Østfold kommune – ettermiddagergårdshelger

Brandstorp gård – Sarpsborg kommune – Åpen møteplass – Ferie og fritid
Nordre Solberg gård – Frogn kommune 
Søndre Digerud gård – Frogn kommune – Aktivitetsdager
BesteFarHuset – Lillestrøm kommune
Bøhler Sylta gård – Lillestrøm kommune – ettermiddagervinter- og vår-aktiviteter

Årungen – Ås kommune – åpen møteplass for ungdom 

Agder og Rogaland:

Fosseland gjestegård – Kvinesdal kommune – ettermiddagstilbud

Vestfold og Telemark:

Grøstad gård – Tønsberg kommune – vinterferie

Innlandet:

Ambsødegarden – Ringsaker kommune – ettermiddagstilbud med leksehjelp
Rud gård – Ringsaker kommune – vinterferie

Rud gård – Lillehammer kommune – vinterferie
Den blå enhjørningen – Gjøvik kommune  

Vestland:

Hestegarden – Sunnfjord kommune – 

Trøndelag:

Foss Aune – Trondheim kommune 
Lykkens prøve – Levanger kommune 
Austerli gård – Ørland kommune 
Rønningan Saufarm – Levanger kommune 

MØRE OG ROMSDAL:

Akslen gård – Ålesund kommune 
Stall Stølan – Tingvoll – kommune