Oppvekstreformen

Inn på tunet Norge SA har samarbeidet med Oppvekst- og velferdsavdelingen og Landbruksavdelingen hos statsforvalteren i Trøndelag om webinaret om oppvekstreformen.

Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, har som mål at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. For å greie dette trengs en målrettet, tverrfaglig innsats.

Vi må styrke laget rundt barnet og familien. Kan Inn på tunet ha en rolle her?

Om oppvekstsreformen ved Doris Fagerlig Sundvik

Oppvekstreformen – hva innebærer den egentlig?

Presentasjon fra webinaret