På vei til godkjent IPT-gård

Inn på tunet Norge SA

Ei næring i utvikling og vekst trenger flere, gode tilbydere

Nylig har i underkant av et tjuetall deltakere gjennomført oppstartskurs for gårder som ønsker å bli godkjente for å levere Inn på tunet-tjenester. Dette var det første fysiske kurset etter et par år med digitale kurs. Gruppearbeid, dialoger og utviklingsarbeid har gode vilkår når vi sitter sammen rundt et bord 😊 En god del kommuner i Norge mangler godkjente IPT-tilbud, så det er viktig å sørge for at alle som ønsker får tilgang til en gård med kvalitetssikrede tjenester.

Kurset ble arrangert i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og deres kursleder Linn Thorud. Fra IPT Norge var Siv Åsvestad kursleder, i tillegg bidro Hege Lindstrøm med innlegg. Stiftelsen Norsk Mat hadde innlegg om «veien til godkjenning – fra start til mål», presentert av fagsjef KSL Bjørn Hvaleby.

Dette er praktiske kurs, hvor deler av tiden gikk til arbeid med egen godkjenningsprosess. Det ble diskutert og utarbeidet risikoanalyser, kartlagt både muligheter og utfordringer på egen gård, drøftet etiske problemstillinger og tenkt beredskap for mange situasjoner som kan oppstå. Vi arbeidet også med bedriftsutvikling, markedsforståelse og forretningsmodell. Ei ny næring på gården krever forankring hos gårdens folk og i drifta på gården. Gode hjelpere på veien kan være landbrukskontor, Statsforvalterne, Innovasjon Norge, faglaga i landbruket, regnskapskontor samt oss organisasjoner som gjennomførte kurset.

I forkant av kurset gjennomførte deltakerne Bondelagets Inn på tunet-skole, som er en fin første innføring i IPT-næringa. Denne ligger åpen og er gratis for alle.

Vi ønsker lykke til! 😊
Det vil komme nytt kurs på senvinter/vår, følg med på våre sider for utlysning av dette.