Velkommen til

Ås gård

Ullensaker - Viken

Ås gård driver tradisjonell gårdsdrift med kornproduksjon, skogsdrift, leiekjøring og vedproduksjon. Gården har flere kulturminner med gravhauger og natursti.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Åsvegen 231, 2056 Algarheim

920 89 418 - Gården v Ivar Lund

Les reportasje om tilbudet

Vi på gÅrden:

Ivar Lund

Tilbyder er pedagog og har KSL, IPT kurs, HMS og førstehjelpskurs.

Ås gård ble godkjent som Inn på tunet gård desember 2012.

Referanse: Ambulant team, Ullensaker kommune

inn på tunet tilbud

Ås gård tilbyr praktiske aktiviteter og arbeidstrening for rusmisbrukere, arbeidsledige og praktiske aktiviteter for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Et måltid inngår i tilbudet.

Aktivitetene er relatert til skogkultur, skjøtsel av kulturminner og natursti, vedproduksjon, friluftsliv, enkelt vedlikehold av traktor, redskap og hus, snekkeraktiviteter, enkelt våronnarbeid, jordprøver, gartnerarbeid, hundestell og mye mer.Bruker/brukerne er en del av gårdens aktiviteter og hele gården med omegn er arena.

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt