Velkommen til

Ås gård

Ullensaker - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Åsvegen 231, 2056 Algarheim

920 89 418 - Gården v Ivar Lund

Les reportasje om tilbudet

inn på-tunet tilbud

Ås gård tilbyr praktiske aktiviteter og arbeidstrening for rusmisbrukere, arbeidsledige og praktiske aktiviteter for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Et måltid inngår i tilbudet.

Aktivitetene er relatert til skogkultur, skjøtsel av kulturminner og natursti, vedproduksjon, friluftsliv, enkelt vedlikehold av traktor, redskap og hus, snekkeraktiviteter, enkelt våronnarbeid, jordprøver, gartnerarbeid, hundestell og mye mer.Bruker/brukerne er en del av gårdens aktiviteter og hele gården med omegn er arena.

Tilbyder Ivar Lund er pedagog og har KSL, IPT kurs, HMS og førstehjelpskurs.

Ås gård ble godkjent som Inn på tunet gård desember 2012.

Referanse: Ambulant team, Ullensaker kommune.

OM gÅrden

Ås gård driver tradisjonell gårdsdrift med kornproduksjon, skogsdrift, leiekjøring og vedproduksjon. Gården har flere kulturminner med gravhauger og natursti.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt