Velkommen til

Ekrehaugen gard

Stryn - Vestland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

986 15 390 - Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Gårdens adresse: Rosetvegen 21 6795 Blaksæter

994 79 923 - Marianne Roset

Ekrehaugen gard

OM gÅrden

Garden Ekrehaugen ligg i Stryn kommune, ca. 15 km frå Stryn sentrum. Garden driv i dag med mjølkeproduksjon og har 17 kyr, kviger og kalvar og ein katt. I tillegg driv vi hytteutleige og skogbruk med sal av ved og tømmer og er i samdrift med hobby birøkting.

Marianne og Hans Erik er eigarane av garden og tok over denne i 2020.

Marianne er utdanna lektor i realfag og har tidlegare arbeidd i vidaregåande opplæring. No er ho fulltidsbonde og hovudansvarleg for IPT. Hans- Erik er utdanna innan idrett og fysisk aktivitet og samfunnsfag. Han jobbar i heimetjenesta for psykiatri i Stryn kommune. Saman har dei 3 born, Jakob, Hanna, Vilja.

På garden bur og kårfolket Rune og Jorunn. Dei er begge med i den dageleg drifta av garden.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt