Velkommen til

Fjotland Gard

Kvinesdal - Agder

Gården vår består av ca 2400 daa, hvor 20 daa er fulldyrket og resten er hovedsakelig utmark og skog. Gården har ikke vært i drift siden 2. verdenskrig. Vi har bygget nytt redskapbygg på 300 kvm og hønsehus.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Fjotland gard

958 15 366 - Cathrine Fjotland

Gårdens adresse: Fjotland 186, 4480 Kvinesdal

om gÅrden:

Vi har høylandsfekviger, gammelnorsk spælsau, og to geiter. Ellers har vi en bikube, verpehøns, vaktler, kalkun, ender, emu, katt og hunder.

Vi ønsker med tiden å bli debiogodkjente, da vi er opptatte av ren, næringsrik mat, noe vi også ønsker skal representere det vi selger på gården og står for. Vi har fått utviklet en logo, som vi bruker på våre produkter, og her står det «på lag med naturen» som er vår visjon.

Vi på gÅrden:

Cathrine Fjotland er 29 år gammel, utdannet sykepleier, studerer voksenagronom og har nylig overtatt gården etter sin far sammen med sin mann, Peder. Cathrine jobber også som vikar på Fjotland omsorgssenter og på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken.

Peder arbeider som maskinromsoperatør i Nordsjøen.

inn på tunet tilbud

Vi ønsker å bruke gården, hvor vi klipper og bruker saueull, hogger ved, dyrker og høster fra grønnsakshage, slakter og tilbereder mat fra dyr på gården osv. som en læringsarena for barn/elever.

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt