Velkommen til

Glittre gård

Nittedal - Akershus

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Gamleveien 636, 1487 Hakadal

Glittre gård

957 20 462 - Glittre gård v Kjell

936 67 034 Glittre gård v Thomas

www.glittre.no

inn på-tunet tilbud

Dyrestell, matlaging, naturbruk, snekring, vedlikehold av bygninger, maskiner og gjerder. Og annet som brukerne kunne ønske seg, vi tilpasser i størst mulig skala.

Vi har allsidig drift med husdyr: Geit, melkeku, ammeku, frilandsgris, fjærfe og kaniner. Vi dyrker gras til for, og har ulike prosjekter i hagebruk, litt grønnsaker, epler til pressing. Driftsmessig er vi svært opptatt av etikk, opp mot økologisk og regenerativt jordbruk.

om gÅrden

På gården bor Thomas Arnheim og Kjell Myhrer. Tomas har landbruks- og miljøveilederutdannelse fra Vinterland- bruksskolen og har plaketten fra 4H. Han har jobbet I restaurant- og klesbransjen, men jobber nå I SFO her I Hakadal. I tillegg driver han et tilbud om alternativ skoledag I samarbeid med Li Ungdomsskole. Kjell har handels- serverings- og landbruksutdannelse og erfaring fra interiørhandel og sosialarbeid.

Glittre gård ligger rett ved Hakadal kirke, busstopp rett ved med direktebuss til Oslo, og korrespondanse til Lillestrøm. Lyst og fint med enkel adgang til skog og mark, og med egne arealer på alle kanter. Vi har strandlinje til Hakadalselva (Nitelva) og er på historisk grunn, dette var den eneste gården i Hakadal som hadde drift under svartedauden.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt