Velkommen til

Grønfjell gård

Rana - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Grønnfjell gård

974 35 951 - Silja Katrin Storvoll

Gårdens adresse: Grønfjelldalsveien 81, 8630 Storforshei

Grønnfjell gård

inn på tunet-tilbud

På gården tilbys læring og mestring i trygge omgivelser med fokus på samarbeid, nærhet til natur, dyr og trygge voksne.

Aktivitetene skreddersys ut ifra forutsetninger og ønsker til den eller de som kommer til gården og følger årstiden.

På våren såes det frø, poteter settes og gjerder til beitedyr settes opp. Sammen følger man med på det som skjer når vinter går over i vår; hva som vokser og gror rundt gården. Fuglekasser settes opp. Vedarbeid er en fin aktivitet for alle aldersgrupper. Saging, klyving og stabling. Vi slår åkrene, raker, hesjer og tar inn høy. Vi flytter gjerdet til sauene og sørger for at kopplammene får melk. Ugress og kjerr ryddes. Neverløyping er en tradisjonsrik aktivitet som kan gjøres fra sankthans og utover. Neveren flekkes, stables og snus. Senere kan denne brukes til ulike hobbyaktiviteter. Tur i skog og mark,fisking og sanking. Det vi fisker og sanker skal konserveres, videreforedles, tilberedes og smakes på.

Poteter og grønnsaker høstes og bringes inn for lagring. Jakt og fangst er også en  aktivitet på gården. Vinteren er en tid for å finne på ting innendørs, med ulike hobbyaktiviteter knyttet til årstiden og høytider, baking og matlaging. Utendørs ligger alt til rette for skilek, aking, fyring av bål. I gammelstua vil vi kunne bake, lage mat og drive med ulike aktiviteter som separering av melk og kinning av smør. Også karding, toving og spinning av ull er  aktiviteter tuftet på gamle gårdstradisjoner hos oss. 

Om gÅrden

Grønfjell Gård, er den eldste gården i dalen, ryddet 1734. På tunet står et tømret våningshus, fjøs, sag, røykeri og skott. I fjøset på gården har vi sauer og høns.

På Grønfjell gård bor Silja og Magne Storvoll sammen med barna. Silja er ansvarlig for gårdens Inn på tunet tilbud. Hun er utdannet barnepleier og hjelpepleier, har allsidig erfaring fra jobb i barnehage og med eldre. 

Det er satt opp en eldre tømmerbygning som brukes til ulike aktiviteter. Denne er innredet etter gammel stil, og her er mulighetene mange. Sagbruket på gården brukes flittig i ulike prosjekter. Gamle gårdstradisjoner er noe vi er opptatt av og ønsker å videreføre. 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt