Velkommen til

Haugland bondegård

Bergen - Vestland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

986 15 390 - Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Gårdens adresse: Hauglandsvegen 141 5265 Ytre arna

924 92 550 - Malene L. Johnsen

Haugland bondegård

inn på tunet-tilbud

Gården har i 2021 opprettet to spennende «Inn på Tunet tilbud». Et særskilt tilrettelagt opplæringstiltak med godkjent lærer på gården. Og et tilbud med arbeidstrening, sosialtrening, ADL, profesjonell karriererådgivning mm.

Særskilt tilrettelagt opplæringstiltak for enkeltelever eller mindre grupper med spesielle utfordringer i forbindelse med det faglige eller det sosiale på skolen.

Arbeidstrening Haugland Bondegård vil tilrettelegge tilbudet individuelt, og arbeide for å gi bruker størst mulig sjanse og motivasjon til å kunne gå inn i arbeidslivet eller utdanning etter endt opphold på gården. Det er et mål i seg selv at bruker skal få verktøy som gjør at de etter hvert kan fungere selvstendig i samfunnet. De vil få nødvendig veiledning underveis i prosessen.

Vi kan tilby:
Godkjent lærer på gården som erstatter vanlig lærer fra skolen
Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid. Dette gir mulighet for å ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte brukergruppe
Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser
Høy faglig kompetanse
Relevant erfaring
Stort personlig engasjement

Aktuelle arbeidsoppgaver på gården:
Dyrestell
Fjøs- og stallarbeid
Vedlikeholdsarbeid, strøing, brøyting, gressklipping, maling, vasking, rydding mm.
Skogsarbeid, beiterydding, gjerdearbeid
Innkjøp og henting av forbruksmateriell
Avfallshåndtering
Beitetilsyn
Håndarbeid
Tilrettelagt ridning

OM gÅrden:

Haugland Bondegård ligger bynært Bergen, på Haugland i Ytre Arna. Gården har et moderne preg med blant annet nyoppført driftsbygning til 35 sauer og 15 hester og nye flotte «Inn på Tunet» lokaler. Gården er plassert mellom Kalsåsvannet og byfjellene, med syv minutters spasertur til busstopp med gode forbindelser, både mot Arna- og Åsane terminal.

Haugland Bondegård har et team av medarbeidere med høy faglig kompetanse og med personlige kvalifikasjoner innenfor hver sine områder. Dette for å sikre best mulig dyrevelferd og for å kunne levere høyest mulig kvalitet på de tjenestene som leveres.


Malene Lekven Johnsen er eier og daglig leder, og kjøpte gården i 2015. Hun er utdannet dyrepleier, og har bl.a vært ansatt som sjefsdyrepleier ved kirurgisk avdeling Anicura Bergen. Fra 2015 har hun drevet Haugland Bondegård, og tatt en mengde kurs relatert til driften av gården og dyrehold.

Siv Lekven er pedagogisk leder for «Inn på Tunet» tilbudet på Haugland Bondegård. Siv er en samfunnsengasjert dame, med en bakgrunn, erfaring og utdannelse som er skreddersydd for de tilbudene vi har på gården med utdannelse innen pedagogikk og psykologi.

Ingrid Sæterdal Fjellby er stallansvarlig og tar seg i hovedsak av daglig arbeid med gårdens hester. Ingrid bidrar i gårdens IPT-tilbud og er ansvarlig for tilrettelagt ridning.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt