Velkommen til

Katterås gård

Åmli - Agder

Gården er på totalt 13800 mål og består av jordbruksareal, produktiv skog og utmark. Gården har fine turmuligheter. Det er ammekyr på gården.

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Katterås gård

951 51 070 - Christine R. Olstad

Gårdens adresse: Katterås 547, 4865 Åmli

Vi på gÅrden:

Ole Gunnar og Christine Olstad

Christine er utdannet helsefagarbeider og jobber nå på en bolig for psykisk utviklingshemmede og som aktivitør på dagsenter for hjemmeboende personer med demens i Åmli kommune. Christine er veldig glad i dyr og natur og er opptatt av gjenbruk.

inn på tunet tilbud

Tilbud til barn og unge, psykisk utviklingshemmede og demente.

Tilbud: 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt