Velkommen til

Løvaas gard

Bergen - Vestland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

986 15 390 - Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Therese Instefjord, Inn på tunet Norge

Gårdens adresse: Langedalen 522 5268 Haukeland

975 55 575 - Robert Vørøs

Løvaas gard

www.lovaasgard.no

Bergen-Hjort-Løvaas-Gården

lovaasgarden Snapchat: lovaasgarden

inn på tunet-tilbud

Hos oss er tilpasset arbeid og aktivitet – gjennom stell av dyr, arbeid med grønnsaker og bær produksjon, andre forefallende oppgaver som følger livet på gården og deltakelse i faste rutiner en sentral del av tilbudet.

Friluftsliv og natur
Som aktive friluftsfolk er bruk av natur viktig i vårt tilbud. Både i egen skog og mark- men også i nærområder, som sjø og fjell. Der vi kan tilby både kajakk padling og ski opplevelser.

Arbeidstrening
Vi kan tilby arbeidstrening tilpasset med overnevnte aktivitet og vil benytte dette som en kombinasjon for å skape mestring for alle. Vi rette vårt tilbud til: ungdom / unge voksne og voksne som ønsker arbeidstrening.

om gÅrden:

Gården drives av Linda Vørøs Bjørvik og Robert Vørøs Bjørvik, deres fem barn og Linda sine foreldre (Mentor og mentors kone). 
Linda er utdannet agronom og innen økonomi – og er hovedansvarlig for dyr og grønnsaker. Linda har jobbet på Løvaas gard i «hele sitt liv». 
Robert er utdannet innen bygg og anlegg / Miljø og gjenvinning – og er hovedansvarlig for Inn på tunet arbeidet, drift og personal. Robert har jobbet som leder i mange år og er dagligleder i Arna Jordsortering AS, som har kontor hjemme på gården.

 

Vi er en del av Varegga Mat fra Bergen AS og i den forbindelse er produksjonslokalene plassert hos oss. Der produseres det speke mat og det skal produseres ulike kjøttprodukter. På Løvaas gard drives det mottak av rene masser, jordproduksjon, og produksjon av kompost. I sentrum på gården finn en jordtorget, som selger egenprodusert jord og kompost. – dette driftes av familie selskapet Arna Jordsortering AS, som også driv med graving, transport og gartnerarbeid. Som ellers på gården er 3 generasjoner involvert i driften.

Løvaas Gard finn du i vakre Langedalen, på østsiden av Byfjella – Indre Arna i Bergen kommune. Her finn du Bergen kommune sitt eneste oppdrett for Norsk hjort, oppdrett av Mangalitsa gris (ullgris), økologiske høns og produksjon av grønnsaker. 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt