Velkommen til

Mjåland gård

Lindesnes - Agder

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Mjåland gård

906 60 209 - Brit Mjåland

Gårdens adresse: Mjålandsveien 90 4523 Marnadal

inn på tunet-tilbud

Inn på tunet på Mjåland Gård er et dagtilbud, men de har også hatt avlastningstilbud med overnatting til barnevernet. Visjonen til Mjåland gård er å bruke alle gårdens ressurser. Være et sted hvor mennesker, planter og dyr trives og vokser.

Verdiene og holdningene de legger til grunn i arbeidet er ærlighet, likeverd, skape et bærekraftig miljø, fokusere på det positive, omsorg ved mental tilstedeværelse, løsningsorientering og omtanke. Likegyldighet hører ikke hjemme her. Strategien på veien er kunnskap, samarbeid, nettverk, stadig i endring/omstilling og engasjement.

Brit Mjåland driver Inn på tunet virksomheten. Tilbudet ble etablert allerede i 2001 og har nå vært i kontinuerlig drift i 16 år. 

Brit er utdannet førskolelærer med videreutdanning i sosialpedagogikk og administrasjon og ledelse.

Gjennom årenes løp har Brit deltatt på utallige kurs relatert til arbeid med barn, unge, psykisk helse, rus, pedagogikk, administrasjon, ledelse, barnevern, landbruk osv.

Tidligere har Britt arbeidet som styrer i barnehage, avdelingsleder og assisterende styrer på fylkeskommunal barneverninstitusjon, Buf-etat, arbeid med veiledning og oppfølging av fosterhjem, beredskapshjem, familiehjem og fosterhjem for barn og ungdom, lærer for flyktninger/ asylsøkere, inspirasjonsbonde i landbruket, mentor for unge bønder.

OM gÅrden

Mjåland gård ligger på Mjåland i Lindesnes kommune.

Brit overtok gården i 1989, og avsluttet den tradisjonelle melk- og kjøttproduksjonen i 2001. Arbeidet med omstillingen til nye produksjoner og aktiviteter har pågått siden.

 

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt