Velkommen til

Nordstjerna Undervisningssenter

Rælingen - Viken

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

407 60 297 - Inn på tunet Norge v Ellen Ohlsson Ødegaard

Gårdens adresse: Burvegen 90, 2008 Fjerdingby

Gården v Vigdis Lindmark Smith

926 34 735 - Gården v Vigdis Lindmark Smith

www.nordstjerna.net

inn på tunet tilbud

Gårdsskole – Nordstjerna Undervisningssenter Gårdsskole tar barn og unge ut av klasserommet og gir dem mulighet til å lære “utenfor boksen”. Nordstjerna Undervisningssenter Gårdsskole er et tilbud fra Nordstjerna Undervisningssenter og Stall Nordstjerna til barn og unge som av ulike årsaker faller utenfor ordinær undervisning i skolen.

1.     Tilbake til skolen

2.     Kom raskt i gang med norsken

3.     Klar for å gå videre / Ungdomsskole til VGS

4.     Aktiv elev i praktisk læring

5.      Gøy med skole i mindre grupper

Støttekontaktordning – Nordstjerna Undervisningssenter har støttekontaktordning i gruppe flere kveld i uka. Vi planlegger mange spennende aktiviteter i ukene som kommer og inkluderer kontakt med hest og hund, båt aktiviteter, mange andre spennende utendørsaktiviteter. Vi spiser middag sammen og blir kjent hverandre og planlegger kvelden sammen. Aktivitetene er varierte og tilpasset deltagerens behov.

Ferieaktivitetsuker.- Gruppene vil delta i stall- og gårdsdrift, orientering/Pokemon og, båtaktiviteter (sommerukene), matlaging og inkluderer faglig innhold i norsk, matematikk og engelsk

Handikappriding/Moro med hest– Disse timene undervises av en rideinstruktør som har erfaring fra terapiriding. Her blir det lagt vekt på å lære seg å ri i motsetning til terapiriding hvor det er lagt mer fokus på øvelser og bevegelsesmønsteret til hesten er med på å gi en rytter fysikalsk behandling

Tilknyttet eiendommen ligger også Nordhagan Kafé, – et verneverdig bygg fra begynnelsen av 1900-tallet med spennende historie. Kaféen, med dertil utbygget bryggeanlegg, er under restaurering for videre kafédrift og arrangementer i regi av senteret.

Teamet på Nordstjerna Undervisningssenter har bred tverrfaglig kompetanse når det gjelder å jobbe med mennesker og dyr. Alle involverte har i tillegg en genuin interesse for å hjelpe barn og unge videre i livet, vi har stor tro på tilpasset læring for den enkelte og at samhandling med hest – og dyr generelt.

Om gÅrden

Nordstjerna Undervisningssenter har sitt utspring fra småbruket Nordhagan i Rælingen, som ligger idyllisk til ved Nitelva og fuglereservatet Årnestangen.Senteret er en læringsarena for alle med fokus på læring i praksis – både faglig og sosialt – hvor stell, bruk og kunnskap om hest er en av flere essensielle faktorer. Foruten ridekurs og private ridetimer tilbyr vi leksehjelp, støttekontaktordning, privattimer i engelsk og matte og tilrettelagt undervisning/opplæring som supplement til ordinær skolegang på barne- og ungdomstrinnet.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt