Velkommen til

Rosengard IPT - Alvsvåg hest & omsorg

Karmøy - Rogaland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

995 99 592 - Inn på tunet Norge, Tone Skåtterød

Gårdens adresse: Vassbotnvegen 50, 5549 Røyksund

Rosengard IPT v Jan Egil Alvsvåg

472 35 653 - Jan Egil Alvsvåg

www.rosengard.no

rosengardokologisk

rosengard

inn på tunet-tilbud

Tilbudet drives av Unni og Jan Egil. Jan Egil er sykepleier og har jobbet innen rus/psykiatri i
over 15 år. Han har i tillegg en del oppdrag med hest.
Unni jobber som ridelærer/trener og underviser utenfor gården.

Vi er det vi selv kaller en «sansegård». På Rosengard ønsker vi å gi våre brukere en opplevelse av tilhørighet til naturen, kretsløpet og fellesskapet.
Vi tror at tilhørighet, meningsfylt arbeid og eierskap er
vesentlig for en ekte opplevelse av mestring. Da kan også
varig endring være mulig.
Rosengard skal også være et sted som gir rom for de
personlige utfordringene den enkelte står i, samtidig som en
kan oppleve stabiliteten som naturen og sesongene byr på.
I arbeidet på gården får brukerene være med fra frø til
innhøsting av grønnsaker, samt bær og frukt produksjon
Vi lager også blant annet blomsteroppsatser, buketter,
kranser, urtesalt, salver, grønnsaksjuice og syltetøy for salg
og egen glede.
Andre aktiviteter vil være fiske, vedhogst, byggeprosjekter,
dyrestell og mye mer.

Dagtilbud innen psykiatri-/rus-/kriminalomsorg er vårt primærtilbud, men vi kan også tilrettelegge tilbud for andre behov.  Vi

har planer om å kunne tilby trening av hest og kurs på
gården etterhvert.
Vi har også enkelte oppdrag for barnvernstjenesten.

om gÅrden

Rosengard ligger omgitt av skog, eng og vann sentralt på Haugalandet, – på Fastlands-Karmøy, med kort avstand til både Tysvær, Karmøy og Haugesund kommune. 

Gården er godkjent hos Debio som økologisk produsent
av grønnsaker, urter, frukt og bær. Biologisk mangfold er viktig for oss og vi er veldig glad for alle de gamle trærne som var her lenge før oss. Vi har fortsatt med mange forskjellige trær, busker, medisinplanter, stauder og snittblomster og nå senest har vi plantet stor nøtteskog.
På gården er det  hester og andre mindre dyr.
Vi har eget verksted/korslokale med toalett og kjøkken samt
drivhus på 85 kvm under oppføring.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

  Inn på tunet Norge SA

  Kontakt

  Vi hjelper deg

  Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

   Inn på tunet Norge SA

   Kontakt