Velkommen til

Straumen gård

Rana - Nordland

   GODKJENT INN PÅ TUNET – GÅRD

Tilbud:

Kontakt

Bente Haukås, Inn på tunet Norge

472 36 697 - Bente Haukås, Inn på tunet Norge

Staumen gård

452 71 326 - Edel Brendberg

Gårdens adresse: Husnesveien 112, 8725 Utskarpen

inn på tunet-tilbud

Straumen gard tilbyr dagaktivitetstilbud med ulik grad av tilrettelegging;

• Kreative fritidsaktiviteter – forebygge ensomhet og passivitet
• Arbeidstrening/ – utprøving
• VTA (varig tilrettelagt arbeid)
• ADL (aktiv daglig læring)
• Avlastning (med og uten overnatting)
• Gårdsopplevelser og rekreasjon

Praktisk språktrening gjennom ulike gjøremål og oppgaver knyttet til gårdsaktiviteter.

Straumen gård bistår med pauserom fra dagens travle samfunn, og et fristed fra alle krav og forventinger som en møter i hverdagen.

ALTERNATIV SKOLEOPPLÆRING: Skoleelever som trenger et alternativt tilbud i skolehverdagen. Enten små grupper eller enkeltelever. Skreddersydde opplegg knyttet opp mot læreplanen og den enkeltes behov slik at eleven/elever føler læring, mestring og får gjennomført skolen på en god måte. Opplegg og gjennomføring følger individuell plan, og evalueres i møte mellom gården og fagansvarlig/skole.

om gÅrden

STRAUMEN GÅRD – ligger idyllisk til inne i Ranas skjærgård midt mellom by og kyst. Her byr vi på et variert mangfold av natur- og gårdsopplevelser innen moderne og gammel drift.

På gården bor Edel, Jørgen og deres tre barn, samt to katter og en besøkshund. I fjøset bor 120 vinterfora sau, 4 høner og en hane samt kaninen Ole Tobias. Gården er medeier i Melkebarten samdrift med produksjon av melk og storfekjøtt. I tillegg har gården to fjellgårder som ligger i nærheten. Jørgen er bonde og snekker og liker jakt og fiske. Edel er praktisk estetisk faglærer og har hovedansvaret for gårdens Inn på Tunet – tilbud. Med erfaring fra arbeid med unge med ulike behov for tilrettelegging, tilpasser vi tjenester alt etter den enkeltes behov og interesser. Vi har fokus på nære, trygge relasjoner og verdien av å mestre dagliglivet. Sammen finner vi den gode samtalen som skal ligge til grunn for positivitet og utvikling. Gleden av å se andre lykkes er et overordnet mål og som gjenspeiles i alle aktiviteter og arbeid som gjøres. Straumen gård ønsker å være med på å bidra til økt fysisk og psykisk helse hos alle som kommer til oss. Vi ønsker å være med på å hjelpe mennesker med å finne sine iboende styrker.

Vi hjelper deg

Er du interessert i våre tilbud – eller ønsker mer informasjon. Da kan du fylle inn skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

    Inn på tunet Norge SA

    Kontakt