Inn på tunet – Hos oss er det plass til alle

Inn på tunet Norge SA

på Verdensdagen for psykisk Helse

I år markeres Verdensdagen for psykisk helse tirsdag 10. oktober. Årets kampanje oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende, og fokuset er rettet mot tilhørighet, samhold og sosial støtte. Inn på tunet Norge SA ønsker med denne markeringen å vise så mange som mulig, at det arbeidet medlemsgårdene våre allerede utfører i dag, spiller en veldig viktig rolle for å inkludere alle i samfunnet vårt. Å kunne føle tillit, trygghet og mestring er viktig for alle. Alle har en psykisk helse.

Hos oss er det plass til alle

Inn på tunet Norge SA har i dag over 160 medlemsgårder spredt rundt i landet, som gjennom hele året ønsker deltakere i alle aldre velkommen inn på tunet.

Gårder i Norge har alltid vært en naturlig arena for sosialt fellesskap, meningsfylte oppgaver, og gode samtaler.

Vi mennesker er flokkdyr, og har gjennom hele livet et behov for å bli sett, hørt og forstått. Det føles godt å høre til og å være en del av gode relasjoner.

Per Fugelli uttalte en gang: «Du er ikke et ett-tall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din.».

Opplevelsen av tilhørighet er én av våre viktigste kilder til sunnhet og et harmonisk liv. Uten den daglige, meningsfulle kontakten med andre mennesker, står vi i fare for å utvikle en rekke psykiske lidelser som blant annet depresjon og angst.

Forskning peker i retning av at sosial tilhørighet er den enkeltfaktoren som har størst betydning for opplevelsen av lykke og god livskvalitet.

 

Alle våre medlemsgårder vet viktigheten av å ha en plass å høre til, føle seg inkludert, og ser verdien i hvert menneske som ønskes velkommen inn på tunet.

Vi vil vise frem den gode jobben som allerede utføres på gårdene våre og bidra på årets markering den 10. oktober.

Gjennom hele uke 41 vil vi markere inkludering og tilhørighet, både på gårdene, og gjennom sosiale medier. Vi vil vise så mange som mulig, at det finnes en trygg plass å være, hvor du kan møte andre likesinnede og være en del av et sosialt fellesskap.

Utover våre fire tjenesteområder, kan vi også tilby ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge via tilskuddsmidler fra Bufdir, og de siste to årene også etablert gårdstreffene «Gården for glede og samhold» med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Mange av våre medlemsgårder i hele Norge har i flere år allerede, ønsket alle som vil, velkommen til gards gjennom Helsedirektoratets tiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap.

aktive Gårdstreff 2023

Sjekk hvilke gårder i ditt nærområde som tilbyr de forskjellige aktivitetene som nevnt ovenfor, hvis du vil vite mer, eller kjenner noen som vil oppleve den trygge atmosfæren det er å tre inn på tunet.
ferie-og-fritidsaktiviteter - barn og unge

Oversikt over Inn på tunet- gårder som tilbyr ulike aktiviteter for barn og unge i deres lokalsamfunn i 2023

Støttet av Barne- og ungdomsdirektoratet

Oversikt over Inn på tunet-gårder som tilbyr gårdstreff for voksne

Støttet av Helsedirektoratet

TUNE IN PÅ TUNET; UTENFORSKAP

Se Inn på tunet filmen med tema «utenforskap» på Meltvedt Gård i Skien kommune.
Filmen er laget sammen med Norges Bondelag, intervjuer er Eli Strand.