Velkommen til gårds!

Ensomhetsprosjekt støttet av Helsedirektoratet

Gården for glede og samhold

Rett før påske fikk vi en gladmelding fra Helsedirektoratet. Vi har fått fornyet tillit til vår satsing for å bedre helse og livskvalitet gjennom gårdstreff Inn på tunet. Nå er det klart at i 2023 vil rundt 30 Inn på tunet-gårder fra sør til nord igjen kan åpne tunet for nye treff.

Hos oss kan alle mestre

Målet med satsingen er å forsterke og videreutvikle tiltak for å gi sosialt samvær, fysisk aktivitet, mestring og gode opplevelser. Dette gjør vi i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner med geografisk nedslagsfelt som favner bredt og når ut til mange deltakere. Vi har en bred målgruppe hvor både unge og eldre benytter våre tilbud. 

Gårder i Norge har alltid vært naturlige arenaer for sosialt felleskap, meningsfylte oppgaver og gode samtaler. Ofte uten at man har trengt å varsle sin ankomst eller gjøre en avtale. Vi mennesker har behov for hverandre, kontakt med dyr og natur for å ha det bra. Effekten av samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet er studert og dokumentert i flere forskningsprosjekt og studier.Gjennom åpne lavterskel tilbud med trygge rammer er Inn på tunet-gårder gode arenaer for økt mestring, utvikling og trivsel.

Våre gårdstreff er åpne for alle som ønsker å melde seg på. Se eget innlegg med oversikt over hvor tilbudene finnes. Denne oppdateres fortløpende med nye gårder.

Mobilisering mot ensomhet ble av myndighetene etablert som en tilskuddsordning i 2020 og forvaltes av Helsedirektoratet. Målet med ordningen er å utvikle og iverksette tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Målgruppen er unge og eldre mennesker som kan ha nytte av tilbudene.

Gårdene er godkjente etter nasjonal godkjenningsordning for Inn på tunet gårder. Det er Stiftelsen Norsk Mat som godkjenner. Dette betyr, i tillegg til at HMS-tiltakene er på plass, at driverne av tilbudet har god kunnskap om tilrettelegging, kjenner lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt har god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre. En godkjent gård er en trygg og kvalitetssikret arena.

Se filmen er fra «ensomhetsprosjektet» på Kastet Gård i Indre Østfold kommune. Filmen er laget sammen med Norges Bondelag, intervjuer er Eli Strand.